BİLDİRİ ÇAĞRISI
Özet / Tam Metin Gönderimi


Özet Başvuruları

NEM 2019’a başvurular için öncelikle başvuru formunu doldurunuz. Daha sonra başvuru yapacağınız konu ile ilgili özetinizi nem2019@klu.edu.tr adresine gönderiniz.

Konferansımıza katılım için çalışmalarınız ve araştırmalarınız ile ilgili sonuçlarınızı poster ve sözlü sunum olmak üzere iki başlık altında yapabilirsiniz. Konferansa katılım için yapılacak tüm başvurular konferans hakem komitesi tarafından değerlendirilecektir.

Konferans katılımı için yapılacak başvurular kapsamında özet gönderimi için son tarih 23 Ağustos 2019’dur. Lütfen özet gönderimi için sitede bulunan NEM2019 özet başvuru taslak word dosyasını kullanın. Taslak özet dosyasını isimlendirirken dosya isminde nokta kullanmayın.Her katılımcı 2 sözlü sunum 1 poster veya 2 poster 1 sözlü sunum veya 3 poster olmak üzere en fazla 3 özet bildiri ile başvuru yapabilir.

Sözlü sunumlar 10+5 dakika, davetli konuşmacılara ait sözlü sunumlar 20+5 dakika olarak belirlenmiştir.

Konferans Dili: Konferansın resmi dili İngilizce'dir.

Özet gönderilerinizin 1 sayfayı geçmemesine lütfen özen gösteriniz.

Posterler 60x90 cm boyunda olacak şekilde hazırlanmalıdır

Bildiri örneği için tıklayınız.

Tam Metin Başvuruları

Katılımcıların isteğine göre konferansta yapılan poster ya da sözlü sunumlar tam metin olarak basılabilir. Tam metin hazırlanması esnasında internet sitemizde hazır bulunan tam metin örneğini kullanınız. Tam metinler 10 sayfayı geçmemeli ve elektronik olarak son başvuru tarihinden önce nem2019@klu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Tam metin örneği için tıklayınız.